środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachetki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz